Recenze
Poslední kus
-24%
Saténové dlouhé šaty - Mint
39 EUR
51 EUR
Přihlášení
Přihlašovací formulář
RegistraceZapomenuté heslo
Košík

Obchodné podmienky

 

                                                      Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na internetovom obchode  www.milujtemodu.sk  prevádzkovanom podnikateľom: Jana Lapčáková, tř. T.G. Masaryka 502 , 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 02541602, tel. Číslo +420724900901 (cena hovoru podľa tarifu Vášho operátora), Spisová značka:  ŽÚ / 288 / 2014 / Pol . Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je podnikateľ Jána Lapčáková, Místecká 76, 73921 Paskov, IČO: 02541602 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

 1. Vymedzenie základných pojmov
 2. Predávajúci(dodávateľ) je Jana Lapčáková, tř. T.G. Masaryka 502 , 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 02541602, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Zákazníkom internetového obchodu je  kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
 4. Kupujúci spotrebiteľ alebo len  spotrebiteľje každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
 5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 6. Uzavretie a obsah kúpnej zmluvy
 7. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ prípadne potvrdí kupujúcemu e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 8. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky pred nákupom tovaru dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne upraviť. Na webových stránkach internetového obchodu www.milujtemodu.cz sú tieto obchodné podmienky zobrazené a je možná prípadná archivácia zo strany kupujúceho. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú zhotovené v českom jazyku.
 9. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 10. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie tovaru, a že s nimi súhlasí.
 11. Predávajúci do 24 hodín kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky, prípadne zašle podklady k platbe za tovar. Predajca je oprávnený v závislosti na charaktere a cene objednávky (vyššie ceny objednaného tovaru, množstvo tovaru, predpokladané náklady na dopravu) požiadať o dodatočné potvrdenie objednávky telefonicky alebo písomne. Zároveň je predajca oprávnený požiadať o zloženie zálohy vo výške 40% z celkovej sumy tovaru (jedná sa o objednávky s väčším počtom objednaného tovaru, prípadne u drahšieho tovaru či zhotoveného na prianie zákazníka).
 12. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie kúpnej zmluvy nedôjde.
 13. Tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 1. Dodacia doba začína dňom obdržania záväznej objednávky. Ak je tovar skladom, expedujeme Vašu objednávku od 1-7-mi pracovných dní od prijatia platby na účet, či po obdržaní objednávky v prípade výberu platby dobierkou. Pretože je v našej ponuke tovaru od rôznych dodávateľov, sú tiež rôzne dodacie doby u tovaru, ktorý nie je ihneď skladom. Objednávky sa vždy snažíme vybaviť v najbližšom možnom termíne.
 2. Doprava
 3. Doprava SLOVENSKÁ POŠTA
 4. Doprava u platby vopred na náš účet 1097970015/3030 je uvedená na konci podmienok predaja a platia pre 1 ks tovaru (obmedzené maximálnymi rozmermi a hmotnosťou jedného balíčka podľa obchodných podmienok Slovenskej pošty - Balík do ruky).
 5. Dobierka je uvedená na konci podmienok prodejea a platia pre 1 ks tovaru (obmedzené maximálnymi rozmermi a hmotnosťou jedného balíčka podľa obchodných podmienok Slovenskej pošty - Balík do ruky)
 6. Doprava KURIÉRSKE SLUŽBA / paltí iba pre ČR
 7. Doprava u platby vopred na náš účet je na konci podmienok predaja a platia pre 1 ks tovaru (pokiaľ nie je uvedené inak, pre viac ks).
 8. Dobierka je uvedená na konci podmienok predaja a pletie pre 1 ks tovaru (pokiaľ nie je uvedené inak pre viac ks)
 9. Dostupnosť tovaru je u každého tovaru uvedená. Dostupnosť tovaru sa rozumie, kedy bude tovar dostupný v obchode a jedná sa o pracovné dni. V prípade, že nie je uvedená dostupnosť, prosím dopytujte sa, či ak prípadne, kedy bude daný tovar skladom.
 10. Darčekové poukazy - platnosť darčekového poukazu je 1 rok od jeho vystavenia (zakúpení)

III. Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,
 1. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 3. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 5. Právo zákazníka - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 6. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v přechozí vete.
 7. V prípade, že kupujúci podľa prechádzajúceho odseku odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dnů.Neodesílat DOBIERKOU - nebude vybavená !!! Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 8. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
 9. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.
 2. Podmienky reklamácie tovaru
   1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
    • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
    • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
    • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
    • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
    • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   2. K tovaru je prikladaný daňový doklad ak niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.
   3. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať ao zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
   4. Pri osobnom odbere kupujúcim, je okamih prevzatia tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršie reklamácie neúplnosti tovaru alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
   5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci - spotrebiteľ uplatniť zaslaním na adresu predávajúceho: Adresa pre odoslaní tovaru + formuláre na stiahnutie   TU
  1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ
  2. VÝMĚNA ZBOŽÍ - KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ

 

 1. V prípade, že kupujúci bude zasielať tovar predávajúcemu prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Zásielka musí obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu alebo originál predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a kontaktné údaje kupujúceho.
 2. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že tovar bol zakúpený v internetovom obchode predávajúceho.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:
  • mechanickým poškodením Tovar
  • preukázateľne nedovolenými zásahy do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrené,
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
  • preukázateľne nesprávnym užívaním,
  • užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
  • užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
  • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
  • preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
  • ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov.

Nevyzdvihnutie DOBIERKY - ak si nevyzdvihnete dobierku, požadujeme úhradu nákladu na poštovné a balné vo výške 250Kč / 10eur na ču 1097970015/3030, po neuhradení tejto sumy bude pohľadávka odovzdaná na príslušné právne - vymáhacie oddelenie.

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u tovaru predávaného za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého tovaru za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim.
 2. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v oprave. V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.
 4. Ak nemá vec dojednanej vlastnosti, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má kupujúci-spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.
 5. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak sa tovar v čase pred uplatnením reklamácie opravované najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom chýb.
 6. Pokiaľ kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by nápravy pôsobilo značné ťažkosti kupujúcemu - spotrebiteľovi.
 7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak predávajúci kupujúceho pred prevzatím tovaru upozornil, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 8. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v zákone č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné v okamihu, keď mu je odovzdaný alebo doručené vyhlásenie kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar vrátane všetkého príslušenstva.
 10. Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu-spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči kupujúcemu-podnikateľmi.
 11. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcim, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady ak jej odstránenie. Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
 12. Kupujúci je povinný odovzdať tovar do reklamačného konania kompletný. V prípade, že kupujúci nedodá tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamované chyby a / alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
 13. Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je kupujúcim-spotrebiteľom požadovaný. Pokiaľ kupujúci-spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, obdrží reklamačný protokol e-mailom.
 14. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie, ak je tovar znečistené alebo sú znečistené jeho súčasti.
 15. Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu tovaru tiež v prípade, že tovar nie je odovzdávané v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 16. Predávajúci vydá, prípadne zašle, kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 17. Ak vraciate tovar predávajúcemu - odoslať obyčejně- doporučene !!! NIE DOBÍRKA- nepreberajú
 18. Ochrana osobných údajov
 19. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

VII. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

 1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

VIII. Záverečné ustanovenia a informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

 1. V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekciasoi.sk ) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach  Slovenskej obchodnej inšpekcie .
 2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 3. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy.